Holstebro Aktivitetscenter

”Vi har en travl og hektisk hverdag, hvor bogføring ikke står øverst på vores dagsorden. Men det ændrer ikke på, at der skal være orden i tallene, når økonomien ER på dagsordenen. Og det har vi med KRØYER erhvervsservice. Der er styr på tingene, jeg – og min bestyrelse – får valide og aktuelle tal til tiden, lige som jeg nyder godt af en god sparring i det daglige. Tilmed er det langt billigere end at ansætte sin egen bogholder”

Holstebro Aktivitetscenter er en forening med et kulturelt og et socialt sigte.

Centret, som har til huse i den gamle Danmarksgade Skole i Holstebro, er et alternativ til andre fritidstilbud. Her samles unge og ældre fra alle samfundslag i aktive rammer.

Foreninger og interessegrupper benytter huset, som kan samle omkring 2.500 brugere på ugebasis.

Centret er funderet af offentlig økonomi, men drives i det daglige fortrinsvist af 125 frivillige og ulønnede aktivitetsledere og hjælpere.