Digital Total

Tag springet ind i fremtiden. Sig farvel til papirhelvedet. Og hils på et totalt digitalt setup af dit bogholderi.
Når det er på plads, vil du opleve færre omkostninger og mere overblik.

Vi forstår, at det kan virke som en stor mundfuld: At rive de gamle rutiner op ved roden. Få etableret nyt software. Få systemer til at spille sammen og iværksætte nye, automatiserede arbejdsgange. Men løsningen er tættere på, end du tror. Lad KRØYER erhvervsservice stå for hele processen. Vi tør godt love dig, at det betaler sig.

Full service

Full service

KRØYER erhvervsservice optimerer din økonomifunktion. Digitaliserer og automatiserer hele vejen rundt. Slutproduktet er færdig bogføring og ønskede nøgletal.

Vi har teamet og kompetencerne til at automatisere arbejdsgangene omkring dit bogholderi, så du kan flytte dit fokus til det, der betyder noget for din virksomhed og dig.

Dermed slipper du for papir og bilagsrod. For tastearbejde. For kontrol. Og for dobbeltkontrol.

Samtidig øger du både overblik og indsigt i virksomhedens aktuelle økonomiske situation.


”Et totalt digitalt bogholderi er mere end økonomi
– Du vil også føle dig mere ajour og i fuld kontrol”

Sådan starter vi

Med ”Digital Total” gennemgår vi dit nuværende bogholderis arbejdsgange og rapportering. På den baggrund skaber vi et overblik over dine muligheder for digitalisering og optimering af bogholderiet. Det omfatter forslag til:

 • Evt. tilpasning af dit økonomisystem.
 • Mulig automatisering af processer.
 • Digitalisering af manuelle arbejdsgange.
 • Projekthåndtering - Hvem gør hvad, hvornår.
 • Opsætning af dashboard til rapportering.


Digitaliseringen af bogholderiet vil typisk være en løbende proces, som iværksættes, efterhånden som vi arbejder os ind i opgaverne, og virksomheden modnes til de nødvendige tiltag.


Sådan optimerer vi
Sådan starter vi
FAST PRIS

FAST PRIS

"Digital Total" forudsætter, at du outsourcer dit bogholderi og indgår en KRØYER erhvervsservice-aftale.

Aftalen indebærer, at vi løser hele bogholderiopgaven, samtidig med vi løbende digitaliserer og automatiserer dit bogholderi. Alt sammen til en fast månedlig pris baseret på din virksomheds arbejdsgange i bogholderiet, bilagsomfang, medarbejderantal, branche og ønske til opdateringsinterval samt nøgletal.


BEREGN FAST MÅNEDSPRIS

Her digitaliserer vi

 • Opsætning af regnskabssystem til at spille sammen med virksomhedens øvrige IT-systemer.
 • Etablering af Smart Inbox til elektronisk modtagelse og håndtering af leverandørfakturaer og finansbilag.
 • Bankintegration med konteringsoplæg.
 • Apps til kreditkort-brug og bilagsfoto.
 • Integrering af lønsystem og mobile registrerings- og godkendelsesmuligheder.
 • Mobil-/Mailbaserede godkendelsesprocedurer.
 • Rapporteringsopsætning med nøgletal.

 

Digitaliseringen er selvfølgelig individuel og tilpasses 100 % din virksomhed, branche og dine ønsker. Apps og integrationer må påregnes at medføre særskilte omkostninger til leverandører af disse.


Her digitaliserer vi

”Her slutter det med manuelt bøvl, ørkesløs opfølgning og kedelige kontrolprocesser”

Få mere ud af dine tal

Få mere ud af dine tal

Når bogholderiet bliver digitaliseret, opstår der nye muligheder. Tallene bliver mere aktuelle og dermed et langt stærkere styringsværktøj og beslutningsgrundlag i virksomhedens dagligdag.

Her kommer vores familieskab med Krøyer Pedersen statsautoriserede revisorer ind i billedet.

På toppen af KRØYER erhvervsservice giver det let adgang til kvalificeret, branchespecifik sparring og rådgivning omkring etablering og tolkning af dine nøgletal. Næsten som at have sin egen regnskabschef.


Lej en regnskabschef

Ja tak, lad mig høre hvordan jeg bliver "digital total"

Hjælp mig med at bringe mit bogholderi ind i det 21. århundrede. Fortæl mig hvordan vi får sat digitaliseringen på skinner, så jeg kan slippe for alt papir- og godkendelsesbøvlet. Giv Ina Klestrup et ring på 9610 6160, send en mail på ik@kroyerpedersen.dk eller udfyld nedenstående kontaktformular. – Så er vi i gang!