Erhvervsservice

Vores erhvervsservice indeholder langt mere ekspertise
og flere kompetencer, end du selv kan etablere til samme pris!

Derfor giver det god mening at lade os klare din bogføring, mens du tager dig af din forretning. En KRØYER erhvervsservice-aftale knytter selvfølgelig en specifik medarbejder til din virksomhed, men vores team supplerer selvfølgelig hinanden ved sygdom og på særkompetencer. Nøgleordene er fleksibilitet, effektivitet og pålidelighed.

Her giver vores 
erhvervsservice 
særlig god mening

Her giver vores
erhvervsservice
særlig god mening

 • Din mangeårige bogholder stopper.
 • Du vil effektivisere dit bogholderi.
 • Dit bogholderi er for lille til en fuldtidsansættelse, og det er svært at finde en kompetent deltidsmedarbejder.
 • Du ønsker at udvide kapaciteten i dit bogholderi, men er i tvivl om det kan bære en medarbejder på fuld tid.

”Outsourcing af dit bogholderi
fjerner både hovedbrud og unødige omkostninger”

INDHOLD OG PRIS TILPASSES 100 %
DIN VIRKSOMHED OG BRANCHE

I nedenstående figur kan du se det samlede indhold af KRØYER erhvervsservice. Klik på den enkelte box og fold indholdet ud. En aftale sammensættes af de elementer, som du ønsker, den skal indeholde. Ud fra de ønskede forudsætninger får du en fast månedspris, så du ved, hvad du har at regne med.

Krøyer erhvervsservice
 • Oprettelse af aftaler med leverandører af bogføringssystem.
 • Oprettelse og vedligeholdelse af kontoplan.
 • Bankposteringer indlæses i økonomisystemet.
 • Bogføring af indbetalinger i bank og kasse.
 • Bogføring af udbetalinger i bank og kasse.
 • Bogføring af gager og løn.
 • Gennemgang af kontering og bogføring.
 • Afstemning af bank og kasse.
 • Afstemning af bogholderiets øvrige poster, herunder debitorer, andre tilgodehavender, kreditorer, skyldige omkostninger, andre skyldige poster, skyldig A-skat, AM-bidrag, moms mv.
 • Periodiseringer: Forudmodtaget/Forudbetalt.
 • Bogføring af afdrag og renter på lån og leasingaftaler.
 • Bogføring af beregnede afskrivninger.
 • Sandsynlighedsafstemning af udgående og indgående afgifter.
 • Sandsynliggørelse af resultatopgørelsens poster.
 • Sandsynliggørelse af private hævekonti.
 • Elektronisk indberetning af moms overfor Skattestyrelsen.
 • Fremsendelse af bogføringsbalance og evt. kontospecifikationer.
 • Oprettelse af kunder i debitorkartotek.
 • Vedligeholdelse af debitorkartotek.
 • Fakturering til kunder.
 • Fremsendelse af kontoudtog til kunder.
 • Rykning af overforfaldne kunder.
 • Rentetilskrivning på overforfaldne kunder.
 • Udskrivning af debitorsaldooversigt.
 • Korrespondance med advokat ved inkasso.
 • Oprettelse af leverandører i kreditorkartotek.
 • Vedligeholdelse af kreditorkartotek, herunder betalingsoplysninger.
 • Bogføring af kreditorfakturaer.
 • Kontrol af godkendelse af bilag.
 • Modtagelse og kontrol af kontoudtog.
 • Oprettelse af kreditorbetalinger i banken.
 • Udskrivning af kreditorsaldooversigt.
 • Oprettelse af aftaler med lønsystem.
 • Oprettelse af stamdata vedrørende lønninger, nye medarbejdere, Nets, feriekonto osv.
 • Ændring af stamoplysninger.
 • Modtagelse af timer, løn, ferie, feriefridage osv.
 • Udarbejdelse af løn.
 • Afsendelse af løn til elektronisk godkendelse.
 • Lønrefusioner, sygeløn, elevbonusser mv.
 • Udarbejdelse af saldobalance.
 • Indberetninger til Danmarks Statistik.
 • Debitoropfølgning.
 • Kreditoropfølgning.
 • Dashboard med top10 hovedtal (Grundkoncept).
Inkl. i prisen

Inkl. i prisen

 • Omkostningsbesparelse.
 • Valide tal til tiden.
 • Erfaring og løbende faglig opdatering.
 • Indblik i gældende regler og lovgivning.
 • Medarbejdeskifte uden oplæring.
 • Styrket ajourføring og beslutningsgrundlag.
  (Hvis bilagsmaterialet tilgår os iht. aftale:-)
 • Kvalificeret sparring i det daglige.
 • Stærkt bindeled mellem dig og din revisor.


Ja tak, lad os aftale et gratis møde

Hvad er det præcis, vi kan tilbyde dig, dit bogholderi og din virksomhed – Og hvad er der i det for dig? Lad os sammen kigge nærmere på omfang, indhold, ønsker og muligheder. Giv Ina Klestrup et ring på 9610 6160, send en mail på ik@kroyerpedersen.dk eller udfyld nedenstående kontaktformular. – Så er vi igang!