Lønservice

Ser du lønadministration som noget bøvl? Spiser den din kostbare tid? Er du altid opdateret på nye love og regler? Det løser vores lønservice. Hurtigt og effektivt. Erfaring, gennemprøvede rutiner og indsigt giver dig rigtig løn til tiden.

Giv os jeres timesedler, kørselsregnskaber, ferieregnskaber, lønrefusionsopgørelser, skatteindberetning mv. Så tager vi os af lønadministrationen. Dermed får du ryddet dit bord og mere tid til at lede virksomheden og tage dig af kunderne. Og det bedste: Prisen er ubetydelig i forhold til det besvær, som tynger dig hver måned.

Vores lønservice 
indeholder det hele

Vores lønservice
indeholder det hele

  • Oprettelse af aftaler med lønsystem.
  • Oprettelse af stamdata til lønninger, nye medarbejdere, nets, feriekonto, pensioner osv.
  • Løbende opdatering af stamoplysninger.
  • Etablering af elektronisk indrapportering og løbende modtagelse af time-, syge/ferie/fridage- og kørselsregnskaber mm.
  • Udarbejdelse af løn og skatteindberetning.
  • Afsendelse af løn til elektronisk forhåndsgodkendelse hos dig.
  • Håndtering af lønrefusioner, sygeløn, elevbonusser.

”Ekstern lønservice rydder dit skrivebord
og øger medarbejdertilfredsheden”

RIGTIG LØN TIL TIDEN

Vores lønservice giver dig ikke bare mere tid. Du undgår også fejl, rettelser og mangler. Det øger med stor sikkerhed medarbejdertilfredsheden.

Med mere end 200 lønservicekunder har vi erfaringen og det rigtige setup til indberetning og håndtering af alle forhold omkring lønhåndteringen. Det øger sikkerheden for virksomheden og letheden for medarbejderne.

Og måske vigtigst af alt. Vores medarbejdere kommer med en tilbundsgående viden og løbende opdatering på gældende lovgivning, ferielov og skatteforhold.


RIGTIG LØN TIL TIDEN

Prisen for vores lønservice starter ved:

500,- for oprettelse af lønsystem
og 149,- ekskl. moms pr. lønseddel

Hertil kommer evt. afregning for tidsforbrug til oprettelse af nye medarbejdere, rettelser på kørte lønsedler, håndtering af manuelle beregninger og refusion af sygedagpenge og løntilskud mv. Priserne forudsætter KRØYER erhvervsservices lønsetup – Herunder brug af Danløn.


Ja tak, lad mig høre mere om jeres lønservice

Hvordan ser KRØYER erhvervsservices lønsetup ud? Hvad betyder ekstern lønservice for din virksomhed og dine medarbejdere? Hvor meget tid kan du spare? Giv Hans Madsen et ring på 9610 6182, send en mail på hm@kroyerpedersen.dk eller udfyld nedenstående kontaktformular. – Så er vi igang!